Persvoorlichting

Bij vragen, interviewverzoeken of het maken van televisie-, radio-, foto- en filmopnames kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het Antoni van Leeuwenhoek via de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving.

Contactgegevens

We vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor de pers. Bij vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving van het Antoni van Leeuwenhoek.

Edith Krab
Senior communicatieadviseur/ persvoorlichter

T: 020 512 6283 of 020 512 2850
M: 06 510 094 89
E: communicatie@nki.nl

Brigitte Lobée
Senior communicatieadviseur/ persvoorlichter a.i.

T: 020 512 2850
M: 06 510 094 89
E: communicatie@nki.nl

Sanne Hijlkema
Communicatieadviseur wetenschap

 

Lees hier onze huisregels t.a.v. interviews, fotografie en filmen

Om de privacy en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen, geldt het volgende:

1. Patiënten, bezoekers en medewerkers mogen zonder toestemming vooraf niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

2. De toestemming wordt in principe gevraagd aan een bevoegd vertegenwoordiger van het ziekenhuis (dus wordt niet door de producent zelf geregeld). Wanneer er voor toestemming direct contact is geweest tussen patiënt en producent, controleren we de medewerking van de patiënt (inzage in schriftelijke toestemming van de patiënt aan de producent).

3. Camera’s voor foto of film zijn altijd zichtbaar aanwezig.

4. Opnames mogen het primaire proces niet ongepland verstoren.

5. We hebben het recht om op eigen verzoek of dat van de patiënt beelden, opnamen of artikelen vooraf te zien en te corrigeren op feitelijke onjuistheden.

6. Beelden worden alleen gebruikt in de context die vooraf is afgesproken. Beeldopnamen mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gebruikt.

7. Wanneer op ethische gronden besloten wordt dat beelden achteraf niet te gebruiken zijn, kunnen we in goed overleg met de betrokkenen besluiten om toestemming voor het gebruik van de beelden in te trekken.

8. Het ziekenhuis mag rechtenvrij gebruikmaken van de artikelen, foto’s en filmopnamen voor haar eigen communicatiemiddelen.

9. Alle (rechts)personen die foto- of filmopnamen maken in het ziekenhuis verklaren schriftelijk zich aan deze regels te houden. Hiervoor is een toestemmingsdocument opgesteld, verkrijgbaar via de persvoorlichters van het Antoni van Leeuwenhoek.

Wilt u op de verzendlijst van persberichten van het Antoni van Leeuwenhoek? Mail dan naar communicatie@nki.nl onder vermelding van 'aanmelding perslijst'.