Organisatie

Ons verhaal

Het Antoni van Leeuwenhoek is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Sinds de oprichting in 1913 combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met grensverleggend onderzoek. Wij gaan voor de beste zorg voor elke patiënt. Want kanker, dat kan iedereen overkomen.

Betrokken

Onze zorg kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, warme en professionele betrokkenheid en oprechtheid. We zorgen dat de behandeling aansluit op de behoeften, wensen en voorkeuren van onze patiënten en komen met elkaar tot een behandeling op maat.

Excellent

We gaan voor het optimale resultaat, zowel in de zorg voor onze patiënten als in ons onderzoek. Op basis van de laatste bewezen inzichten, bieden wij het best mogelijke behandelresultaat en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Onze onderzoekers zetten zich elke dag in om beter te begrijpen hoe kanker ontstaat en hoe we het kunnen genezen.

Grensverleggend

We zijn grensverleggend in onze zorg en ons onderzoek. Dit betekent dat we, als het in belang van onze patiënten is, buiten de geijkte kaders kunnen denken en handelen. Wij zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. We denken vooruit en zien kansen.

Samen

Topzorg en toponderzoek leveren, dat betekent samenwerken. Hierbij zijn onze lijnen kort. We denken in oplossingen, mogelijkheden en vernieuwing. Wij vinden het belangrijk om samen met onze patiënten een keuze te maken voor een behandeling, of een combinatie van behandelingen in ons ziekenhuis.

 

Wij zijn het AVL

Onze thema's

Binnen ons ziekenhuis en onderzoeksinstituut staan de volgende 5 thema's centraal:

Bestuur en Organisatie

Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is deskundig op de terreinen: bestuur, onderzoek, patiëntenzorg, financieel-economische en juridische zaken. Een sterke samenstelling van de Raad van Toezicht komt de positie van het Antoni van Leeuwenhoek ten goede. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de hiermee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. T de Swaan, voorzitter
  • Mr. L.J. Hijmans van den Bergh, lid Auditcommissie
  • Prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers
  • Drs. A.M. Jongerius, lid Kwaliteitscommissie, lid op voordracht Patiënten Advies Raad (PAR)
  • Prof. dr. J.M.J.M. van Krieken, voorzitter Kwaliteitscommissie
  • Prof. dr. M.M. Levi
  • Mw. H. Uhlenbroek

Organogram

Jaarverslagen

Lees meer over onze zorg en grensverleggend onderzoek in onze jaarverslagen

Jaarbericht 2017

Lees hier meer over ons milieu- en duurzaamheidsbeleid

Kwaliteit en veiigheid

Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement streeft het Antoni van Leeuwenhoek naar het leveren van patiëntgerichte oncologische zorg van het hoogste niveau, gebruikmakend van de laatste research resultaten, multidisciplinaire samenwerking, continue verbetering en borging van de kwaliteit. Een belangrijke pijler voor het realiseren van deze ambitie is het kwaliteitsbeleid, waar veiligheid en risicomanagement integraal een onderdeel van zijn. Binnen de hele organisatie staat kwaliteit centraal. Kwaliteit is een breed begrip en gaat om patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, doelmatigheid, innovatie en transparantie. Het beleid geeft kaders voor deze praktijk en draagt bij aan de toetsbaarheid van de zorg, met als doel het continu verbeteren van de service aan onze patiënten en het ontwikkelen en verspreiden van best practices.

Werken aan kwaliteit van zorg zit in het hart van onze organisatie en iedereen werkt mee aan het borgen en continu verbeteren van oncologische zorg van het hoogste niveau. Denk hierbij aan verbeteringen vanuit patiënten (bijvoorbeeld vanuit vragenlijsten en klachten), verbeteringen vanuit informatie op basis van bereikte resultaten (bijvoorbeeld indicatoren), verbeteringen door het leren van de dingen die goed gaan (goede voorbeelden delen) en ook van de dingen die mis (kunnen) gaan (bijvoorbeeld risicoanalyse en incidenten). We hebben specifieke aandacht voor belangrijke veiligheidsthema's zoals infectiepreventie, medicatieveiligheid en medische technologie.

Lees hier meer over sterftecijfers

Lees hier meer over calamiteiten in patientenzorg