Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek kijkt naar de grondbeginselen en basismechanismen in cellen. Dit is essentieel voor betere kankerbehandelingen. Pas als we begrijpen hoe een gezonde cel functioneert, kunnen we ook begrijpen hoe een kankercel functioneert.

De behandelingen die we nu tot onze beschikking hebben, en daadwerkelijk verbetering aanbrengen in de overleving, zijn er omdat we hebben geïnvesteerd in het vergaren van fundamentele kennis over kanker. Immuuntherapie is daar een voorbeeld van. Jarenlang wisten we niet of het afweersysteem de tumorcel kon zien en doden. Fundamenteel onderzoek gaf uiteindelijk doorbraken en maakte de werking van het afweersysteem op de tumorcellen inzichtelijk. Fundamenteel onderzoek is ook heel belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken. Zo heeft kennis over cellen en genen ervoor gezorgd dat we nu bijvoorbeeld DNA-sequencing hanteren in diagnostiek en trials.